Art.7
Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu platformy sprzedażowej WWW.sklep.korfed.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony WWW.sklep.korfed.pl.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających („Kupujący”) z platformy sprzedażowej www.sklep.korfed.pl („Sklep internetowy”) jest Korfed S.C. Leszek Fedyszyn, Anna Korczowska, Wojciech Korczowski z siedzibą przy ul. Blokowej 5, 43-316 Bielsko-Biała, NIP: 5470088934; REGON 070412395 („Administrator”).
Dane kontaktowe: Tel. 33 816 24 10 e-mail: sklep@korfed.pl, korfed@korfed.pl

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gromadzone dane osobowe obejmują:

imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail (login) i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, w trakcie komunikacji (formularz kontaktowy).

3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Realizacji zamówień na towary i usługi złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.2. Realizacji płatności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)

3.3. Realizacji wysyłki/dostawy zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)

3.4. Realizacji obsługi reklamacji i zwrotów (dotyczy konsumentów) umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)

3.5. Ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach przepisów windykacyjnych i procesów sądowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B)

3.6. Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych, wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.7. Wysyłania informacji dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego (np. zmiana cennika, sposobu naliczania rabatów, sposobów płatności) oraz opóźnień w realizacji zamówień, w tym dniach wolnych oraz zmianach godzin pracy.

3.8. Przeprowadzania działań marketingowych – wysyłania newslettera, oraz przesyłania informacji handlowych (o promocjach, nowościach itp.) – zgoda opcjonalna - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)

3.9. Profilowania (nie zbieramy informacji nadmiarowych jak wiek, zainteresowania czy płeć czy danych wrażliwych) – zebrane informacje wykorzystujemy do:

 Ulepszanie rozwiązań i zawartości sklepu internetowego, tak aby lepiej spełniał on oczekiwania odwiedzających,

 Polepszania i poszerzania naszej oferty,

 Personalizowania oferty i przypisywania kupującym rabatów specjalnych lub kredytów kupieckich.

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia.

4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.

4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem sklep@korfed.pl tel.: (+48) 33 816 24 10. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wykonania kopii danych osobowych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: korfed@korfed.pl, Tel. 33 816 24 10 5.3. Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia danych osobowych, a związanych z funkcjonowaniem firmy oraz realizacją zamówień (np. hosting, firma kurierska, biuro rachunkowe).

5.3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych

6.1. Dane osobowe kupującego są przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer).

ssl_cz.png

6.2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Do przetwarzania danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób platformę sprzedażową obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.


Cenówki kredowe stojące - czarne winietki dwustronne plastikowe