Informujemy, że w dniach 30-31 maja firma jest nieczynna. Zamówienia składane od 29.05 do 2.06 będą realizowane od 3.06.

Regulamin

Sklepu internetowego znajdującego się na witrynie internetowej sklep.korfed.pl zwany dalej Regulaminem.

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.korfed.pl, jest prowadzony przez przedsiębiorstwo działające pod nazwą: KORFED S.C. Leszek Fedyszyn, Anna Korczowska,Wojciech Korczowski, z siedzibą przy ul. Blokowej 5, 43-316 Bielsko-Biała, NIP 547-008-89-34 (Sprzedający).

Art. 1
Postanowienia ogólne

 1.  Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem witryny internetowej sklep.korfed.pl
 2.  Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz wybranych krajów Europy.
 3. Do sprzedaży w sklepie internetowym KORFED odnosi się kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art.2 pkt5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. i zasada sprzedaży rzeczy bez wad.

 

Art. 2
Zamówienie

 1. Kupujący wybiera dany towar, a zamówienie wysyłane jest do  Sprzedającego za pośrednictwem witryny internetowej.
 2. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcie zamówienia od Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Faktura pro forma generowana jest automatycznie i na jej podstawie można dokonać płatności.
 3. Ceny za produkty przedstawione na stronie internetowej są aktualne i obowiązujące - zamówienie zostanie zrealizowane wg cennika obowiązującego w dniu złożenia (zatwierdzenia) zamówienia przez Kupującego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen na bieżąco, zgodnie z potrzebą wynikającą z kosztów produkcji i cen na materiały otrzymanych od ich Dostawców. Przy czym zamówienie zostanie zrealizowane po cenach obwiązujących w dniu zatwierdzenia zamówienia (faktura VAT do zamówienia zostanie wystawiona zgodnie z cenami znajdującymi się w zatwierdzonym zamówieniu).
 5. Sprzedający zastrzega sobie, iż informacje o dostępności danego produktu na Witrynie będą podlegały dodatkowej weryfikacji. Informacja w tym zakresie od Sprzedającego ma pierwszeństwo przed danymi zawartymi na Witrynie.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w niniejszym artykule Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia.
 7. Zamówienia powyżej 3000 zł, w szczególnych przypadkach mogą wymagać pisemnej umowy.
 8. Ceny za produkty przedstawione na stronie internetowej są aktualne i obowiązujące - zamówienie zostanie zrealizowane wg cennika obowiązującego w dniu złożenia (zatwierdzenia) zamówienia przez Kupującego.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen na bieżąco, zgodnie z potrzebą wynikającą z kosztów produkcji i cen na materiały otrzymanych od ich Dostawców. Przy czym zamówienie zostanie zrealizowane po cenach obwiązujących w dniu zatwierdzenia zamówienia (faktura VAT do zamówienia zostanie wystawiona zgodnie z cenami znajdującymi się w zatwierdzonym zamówieniu).
 10. Do każdego zamówienia wystawiana jest jedna Faktura VAT. Rozbicie ilości na więcej faktur z zachowaniem rabatu ilościowego obowiązującego dla całości zamówienia jest dodatkowo płatne 5 zł netto od każdej dodatkowej faktury.

Art. 3
Płatność

Płatności za zakupy można regulować na cztery sposoby:

 1. Przelew bankowy ( przedpłata ) - klient przelewa należność konto bankowe Sprzedającego w kwocie wygenerowanej przez system i potwierdzonej w mailu do Zamawiającego. Towar jest wysyłany po wpłynięciu zapłaty na konto Sprzedającego.
 2. Gotówka przy odbiorze ( za pobraniem ) - klient płaci kurierowi  przy odbiorze towaru - maksymalna kwota pobrania 3000 zł (zamówienia na wyższą kwotę realizujemy jedynie z formą płatności przelew lub płatność online)
 3. Płatność online

Płatności online Autopay

 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay (wcześniej BlueMedia).
 • Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Zamawiającego.

      4. Przelew bankowy  z odroczona płatnością  - opcja dostępna wyłącznie dla stałych klientów po wcześniejszym uzgodnieniu.

 • Przelew bankowy (płatność wg faktury) - w przypadku kiedy klientowi zostanie udzielony termin płatności, a klient po otrzymaniu towaru nie dokona zapłaty w wyznaczonym terminie naliczone zostaną odsetki ustawowe, zgodnie z przepisami
 • w przypadku  nie dokonania zapłaty w umówionym terminie zostaje cofnięty tzw. kredyt kupiecki i płatność będzie możliwa jedynie jak w Art. 3 punkty 1, 2 i 3.
  Jeżeli zadłużenie występowało powyżej 30 dni lub nadal występuje, realizacja bieżącego zamówienia nastąpi po jego wcześniejszym opłaceniu jedynie jak w Art.3 punkt 1.

Nasze konto bankowe:

nr 72 1050 1070 1000 0001 0013 4147
ING Bank Śląski.
Bielsko-Biała

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami netto i brutto (zawierają podatek VAT). Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki i pobrania.


Art. 4
Wysyłanie zamówienia

 1. Zamówienie  jest wysyłane do 3 dni roboczych (jeżeli wszystkie produkty są dostępne) od:
 • wpłynięcia zamówienia -w przypadku płatności pobraniowej (kurierowi przy odbiorze)
 • otrzymania przelewu lub przesłania potwierdzenia dokonania przelewu - w przypadku przelewu tradycyjnego
 • dokonania płatności online
 • pozytywnej autoryzacji płatności kartą

W przypadku niedostępności Klient jest o tym informowany i w związku z tym może zrezygnować z produktu, wybrać inny, oczekiwać dłużej.

Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego wysłania. W przypadku poczty elektronicznej należy uwzględnić czas dotarcia informacji o zmianach do Sprzedającego.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT na dane podane przez Kupującego przy składaniu zamówienia w polach oznaczonych jako "DANE DO FAKTURY". Dane nabywcy mogą zostać skorygowane podczas wystawiania właściwej faktury VAT poprzez pobranie ich z GUS wg podanego nr NIP. Dla instytucji państwowych/ jednostek budżetowych jeśli zostaną podane inne "DANE ODBIORCY" zostaną one również umieszczone na fakturze VAT. W przypadku nie podania przez Kupującego w danych do faktury nr NIP zostanie wystawiona faktura VAT imienna (na podane Imię i Nazwisko oraz adres).

W przypadku występującego bieżącego zadłużenia (braku płatności za fakturę/y) zamówienie/a nie będą realizowane do czasu uregulowania zaległości. Po opłaceniu przeterminowanej faktury/faktur bieżące zamówienie zostanie zrealizowane jedynie po wcześniejszym jego opłaceniu jedynie jak w Art. 3 punkt 1 (przelew bankowy przedpłata na podstawie faktury pro forma).

Koszty przesyłki
 1. Zamówiony produkt wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx (poprzez pośrednika Apaczka.pl).

  Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki i pobrania w sposób następujący: 

  • Koszt przesyłki o wartości  zakupu do 500 zł netto – 15,50 zł netto
  • Koszt przesyłki zamówienia o wartości  powyżej  500 zł  netto - 0 zł
  • Dodatkowy koszt przesyłki przy płatności online lub kartą - 2 zł netto
  • Usługa pobrania do przesyłki dostarczanej pocztą kurierską, niezależnie od wysokości zamówienia - 4,50 zł netto
  • Możliwy jest również odbiór własny w siedzibie firmy KORFED (bezpłatnie)

 

Art. 5
Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego

Reklamacje

 1. Sprzedający, dokładając należytej staranności w wyborze firmy kurierskiej i podejmując działania zmierzające do wyeliminowania  sytuacji  problemowych przy  realizacji dostaw, nie jest  w stanie odpowiadać za jej funkcjonowanie.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w komunikacji za pośrednictwem sieci Internet, jednakże będzie dokładał wszelkich starań, ażeby komunikacja była stale utrzymywana
 3. Reklamacje rozpatrywane będą  po zgłoszeniu na maila : korfed@korfed.pl  lub magda@korfed.pl i do 14 dni od otrzymania przesyłki lub okazania, wg ustalonego mailem sposobu, wadliwej rzeczy.
 4. W przypadku uznania reklamacji nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Jeżeli wymiana ta jest niemożliwa nastąpi zwrot wartości towaru na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy.
 5. W sprawach spornych klient może skierować sprawę do sądu powszechnego, arbitrażowego lub konsumenckiego.
 6. W razie wątpliwości prosimy o  kontakt mailowy: korfed@korfed.pl  lub magda@korfed.pl lub  z naszym konsultantem  pod   numerem telefonu: +48 33 816 24 10
 7. Uwaga! Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

Art. 6
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość / Zwroty(dotyczy KONSUMENTÓW)

1.Z towaru zakupionego w naszym sklepie KONSUMENT ma prawo   zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki poprzez złożenie oświadczenia drogą mailową na adres korfed@korfed.pl lub magda@korfed.pl  lub  przy wykorzystaniu wzoru formularza , stanowiącego zał. nr 2 do ustawy, jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany ,a oryginalne opakowanie nie zostało w żaden sposób uszkodzone czy zabrudzone.

2.Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznego przesłania w sposób  jak wyżej potwierdzenia otrzymania oświadczenia.

3.Zwracany towar należy odesłać nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: KORFED 43-316 Bielsko-Biała, ul. Blokowa 5.

4. Zwrot należności do konsumenta nastąpi po:
-otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconych artykułów,
-otrzymaniu potwierdzonej FV - korygującej.

5.Należność zostanie zwrócona na podane w oświadczeniu konto bankowe w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzonej faktury korygującej.

6. W przypadku transakcji dokonanej przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

7.Przesyłka powinna być wysłana w sposób rejestrowany.

8.Przesyłek za pobraniem nie odbieramy.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”), za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 

Art.7
Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu platformy sprzedażowej WWW.sklep.korfed.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony WWW.sklep.korfed.pl.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających („Kupujący”) z platformy sprzedażowej www.sklep.korfed.pl („Sklep internetowy”) jest Korfed S.C. Leszek Fedyszyn, Anna Korczowska, Wojciech Korczowski z siedzibą przy ul. Blokowej 5, 43-316 Bielsko-Biała, NIP: 5470088934; REGON 070412395 („Administrator”).
Dane kontaktowe: Tel. 33 816 24 10 e-mail: sklep@korfed.pl, korfed@korfed.pl

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gromadzone dane osobowe obejmują:

imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail (login) i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, w trakcie komunikacji (formularz kontaktowy).

3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Realizacji zamówień na towary i usługi złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.2. Realizacji płatności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)

3.3. Realizacji wysyłki/dostawy zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)

3.4. Realizacji obsługi reklamacji i zwrotów (dotyczy konsumentów) umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)

3.5. Ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach przepisów windykacyjnych i procesów sądowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B)

3.6. Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych, wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.7. Wysyłania informacji dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego (np. zmiana cennika, sposobu naliczania rabatów, sposobów płatności) oraz opóźnień w realizacji zamówień, w tym dniach wolnych oraz zmianach godzin pracy.

3.8. Przeprowadzania działań marketingowych – wysyłania newslettera, oraz przesyłania informacji handlowych (o promocjach, nowościach itp.) – zgoda opcjonalna - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)

3.9. Profilowania (nie zbieramy informacji nadmiarowych jak wiek, zainteresowania czy płeć czy danych wrażliwych) – zebrane informacje wykorzystujemy do:

 Ulepszanie rozwiązań i zawartości sklepu internetowego, tak aby lepiej spełniał on oczekiwania odwiedzających,

 Polepszania i poszerzania naszej oferty,

 Personalizowania oferty i przypisywania kupującym rabatów specjalnych lub kredytów kupieckich.

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia.

4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.

4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem sklep@korfed.pl tel.: (+48) 33 816 24 10. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wykonania kopii danych osobowych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: korfed@korfed.pl, Tel. 33 816 24 10 5.3. Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia danych osobowych, a związanych z funkcjonowaniem firmy oraz realizacją zamówień (np. hosting, firma kurierska, biuro rachunkowe).

5.3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych

6.1. Dane osobowe kupującego są przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer).

ssl_cz.png

6.2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Do przetwarzania danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób platformę sprzedażową obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

Art.8 

Polityka Cookies

1. Platforma sprzedażowa www.sklep.korfed.pl korzysta z plików cookies.

1.1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe (dane informatyczne) zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1.2. Platforma sklep.korfed.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania ze sklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

1.3. Sklep internetowy wykorzystuje następujące rodzaje plików:

 pliki niezbędne do przeglądania oferty, logowania i dokonywania zakupów. Ich zapisywanie jest niezbędne do korzystania z platformy sprzedażowej,

 pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w sklepie internetowym,

 pliki statystyczne - umożliwiające platformie zebranie informacji na temat korzystania z jej zasobów,

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,

 pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Kupującego ustawień dotyczących logowania, zapamiętywania zawartości koszyka i danych wypełnianych w formularzach, 

 utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,

 pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Kupującego.

1.4. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki wykorzystywanej do przeglądania sklepu internetowego i jego podstron, Kupujący może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi.

1.5. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies użytkownik powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania sklepu internetowego i jego podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

1.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie internetowym WWW.sklep.korfed.pl

1.7. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.sklep.korfed.pl i jej podstron, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies, które pozwalają zbierać dane na temat zachowań użytkowników i ich intencji zakupowych, w celu dopasowywania oferty oraz ulepszania rozwiązań i zawartości sklepu internetowego, tak aby lepiej spełniał on oczekiwania odwiedzających (co oznacza, że dane takie będą profilowanie w rozumieniu art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

2. Pozostałe postanowienia                

2.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób platformę  obowiązuje aktualna wersja Polityki Cookies.

Art.9
Postanowienia końcowe

Aktualny regulamin jest zawsze dostępny na stronie sklepu sklep.korfed.pl.

Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin sklepu korfed.pl.

Wszystkie zdjęcia i opisy produktów są objęte prawami autorskimi, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego jest zabronione zgodnie z przepisami prawa.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulacje dotyczące umów zawieranych z udziałem konsumentów.


Cenówki kredowe stojące - czarne winietki dwustronne plastikowe